Infoboekje

Welkom om op onze website van de Kustschool!
De Kustschool; visie en missie
Onderwijs Anders
Voor de eigen leerreis van uw kind
* Thematisch onderwijs
* Doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar
* Onderwijs en omgeving: onlosmakelijk verbonden
* Flexibele onderwijs- en vakantietijden
(zodra wet- en regelgeving dit mogelijk maakt)
* Een benadering volgens de eigen leerstijl van het kind
West-Zeeuws-Vlaanderen, land van zee, land van ruimte, land van mensen. In dat land staat een nieuwe basisschool, De Kustschool. De Kustschool is een school met onderwijs dat inspeelt op 21e eeuwse vaardigheden. Een school die meer is dan een school alleen. Een school die deel uitmaakt van de omgeving en gebruikmaakt van die omgeving. En vooral een school die de eigen leerreis van uw kind mogelijk maakt en u daar graag bij betrekt.
We nodigen u uit mee te gaan met de individuele leerreis van uw kind. We nodigen u uit mee te gaan met De Kustschool, met Onderwijs Anders.
Uw kind, zijn of haar eigen leerreis
Wat is Onderwijs Anders?
Het allerbelangrijkste van het onderwijsconcept van De Kustschool is misschien wel de overtuiging waarop het gebaseerd is: ieder kind wil vanuit zichzelf werken aan zijn eigen ontwikkeling, hoe dan ook. Kinderen hebben recht op die ontwikkeling. Niets meer en niets minder. Op de Kustschool scheppen we de voorwaarden om die ontwikkeling mogelijk te maken. Door te stimuleren, door een uitdagende omgeving te bieden, door kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past. Dat betekent dat we onze leerlingen goed willen kennen en leren kennen. Ook daarom zijn de ouders voor ons belangrijk: hoe zien zij hun kind, wat valt hen op? En natuurlijk de kinderen zelf. Wat willen zij, wat spreekt hen aan, wat zien wij bij hen? En niet onbelangrijk: we vormen één team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Gezamenlijk kennen we onze kinderen nog beter en zijn we in staat hen de eigen leerreis te laten maken.