Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (AC) van onze school ondersteunt en organiseert de activiteiten die op onze school plaatsvinden in nauwe samenwerking met het team. Alle kinderen van de Kustschool zijn samen betrokken bij de vieringen en activiteiten.

Aan het begin van ieder schooljaar maken wij afspraken over onze inkomsten om de activiteiten en vieringen financieel te kunnen ondersteunen. Komen die uit sponsering, uw ouderbijdrage, de inzameling van oud papier…?
Wij houden u ervan op de hoogte!

.                      ths7y51lyj

Activiteiten waarbij de activiteitencommissie nauw betrokken is zijn bijvoorbeeld Sinterklaasviering, Kerstfeest, Paasfeest, schoolvoetbal- en zwemmen, schoolreizen, projecten, musicals enzovoorts.

De leden van de commissie zijn:

Voorzitter:
Caroline van Tiggelen

Secretaris:
Shelly Beaufort

Penningmeester:
Jan Aarnoutse

Leden:
Kim van Lieshout
Marianne Martlé
Jan Aarnoutse
Eelco Basting
Carmen de Vos
Claudia Voswijk
Nynke Kronenburg-Kolff

Wilt u ons team komen versterken? Graag! U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van bovengenoemde leden.