Leerlinggegevens

kustschoolregio

Onze leerlingen wonen in de Kustregio van West-Zeeuws-Vlaanderen. De ouders van de jonge kinderen carpoolen of brengen hun kind(eren) zelf naar school.

De kinderen uit onze bovenbouw komen samen op de fiets.

Natuurlijk willen wij ook graag in contact komen met de kinderen en hun ouders in deze regio en het omliggende gebied in de leeftijd van 0-4 jaar.

Wij zien en ontmoeten hen graag bij de kinderopvangunit in onze de school of bij onze startgroep.

Wij nodigen alle ouders van harte uit op onze school te komen kennismaken! Graag vertellen wij over onze visie op de ontwikkeling van onze leerlingen en onze plannen om die ook in een doorgaande lijn van 0-12 jaar samen met de medewerkers van de kinderopvang daar in te voeren.