Wereldbeschouwing

Zo veel mensen, zo veel overtuigingen, gedachten en gevoelens.

In de Kustschool werken wij vanuit het respect voor ieders overtuiging, gedachten en gevoelens.  Wij praten er regelmatig over met onze kinderen binnen onze lessen IPC. En niet alleen dan! Het is verweven in alles wat wij doen. Wij noemen dat PEDAGOGISCH TACT.

.                          multiculturele-foto

Door op deze manieren bewust aandacht aan het respect voor elkaar te besteden begeleiden wij de kinderen naar goed burgerschap in onze multiculturele samenleving.